0:00 / ???
  1. Esa Einai

From the recording Book Of Our Tribe

Lyrics

<transliterated>

Esa einai (esa einai) el heharim (el heharim), Meayin, Yavo ezri? Yavo ezri?

Ezri me'im (Ezri me’im) Ad-nai (Ad-nai)
Oseh shamayim va'aretz! Va'aretz!

I lift up my eyes to the mountains from which comes my help

(Oh where oh where?) Oh where oh where?
(Oh where oh where?) Oh where oh where?
(Oh where oh where?) Oh where oh where?
Oh where??
(Adonai yishmor tzietcha uvoecha meiata vead olam)

Essa einai el heharim, meayin
Yavo ezri ? Yavo ezri, Yavo ezri?